Ön Ekspertiz

Yurtiçi ve yurtdışındaki rizikolar için, risklerin analiz edilerek belirlenmesi, riski azaltmak için uygun önlemlerin ve çözümlerin tespiti, PML (Probable Maximum Loss), EML (Estimated Maximum Loss) hesaplamaları, aşağıda ana başlıklarla belirtilen Varlıkların Kondüsyon ve Değerlerinin tespiti, Mutabakatlı Kıymet Tespitleri ve Sorumluluk branşlarına ait risklerin analizleri yapılmaktadır.

  • Sınai ve Ticari İşletmeler

Binalar ve Sair Yapılar
Makine Tesisat
Demirbaş ve Dekorasyon
Elektronik Cihazlar

  • Enerji Santralları

(HES, Termik Santral, RES, Kombine Çevrim Santralı)

  • İş Durması Sonucu Kar Kaybı Risk analizleri
  • Gemiler ve Deniz Araçları

(Dökme Yük, Kuru Yük, Konteyner, Yolcu, Ro-Ro, Tanker, LPG ve LNG Gemileri, Balıkçı Gemileri, Romorkörler, Yüzer Duba ve Platformlar, Yüzer Havuzlar vb Tüm Deniz Araçları)

  • Ticari ve Özel Amaçlı Gezinti Tekneleri

(Yelkenli Yatlar ve Motoryatlar)

  • Sorumluluk Branşlarına ait Riziko Analizleri
  • Havacılık Rizikoları
  • İnşaat Alanları

(Karayolu-Otoyol İnşaatları, Barajlar, Limanlar, Deniz Yapıları, Tüneller, Binalar, Metro İnşaatları vb)

.